FootGolf Polska

Idea Awards 

The Champ Awards
Klub Dyrektorów Marketingu

 

KDM to nieformalna organizacja skupiająca decydentów w zakresie marketingu. Klub ma na celu promowanie wysokich standardów i profesjonalizmu polskiego marketingu oraz wymianę doświadczeń w profesjonalnym gronie.

 

czytaj więcej >>>

Jury Idea Awards

Członkami Jury konkursu IDEA AWARDS są uznane postacie ze świata reklamy, osoby publiczne oraz przedstawiciele firm odnoszących sukcesy na rynku polskim. Do zasiadania w Jury zapraszane są osoby mające kwalifikacje oraz znajomość tematu do oceny prac.

 

Członkowie Jury >>>

Marvipol
Polishgolf.pl
Women's Run
FootGolf Poland
ABK Grupa
ABKAgencja komunikacji marketingowej
www.abkgrupa.pl
Cytat

Gdy już dostaniemy się na sam szczyt, upewnijmy się, że rynek o tym wie

Jack Trout

Zapisz się do newslettera
Chcesz otrzymywać newsletter?

Marketing Power Poland

Historia polskiej reklamy, od czasów transformacji państwa, jest przedstawiana od strony pojawiających się reklam prasowych, telewizyjnych, powstających agencji reklamowych, twórców reklam, reżyserów etc. natomiast osoby które podejmują wiążące decyzje w jakim kształcie reklama, kampania reklamowa ukaże się w mediach tworząc tym samym polski świat reklamy, na ogół są pomijane.


Brand Managerowie, Dyrektorzy Marketingu, osoby odpowiedzialne za wprowadzenie produktu na rynek, jego rozwój i sukces nie są znane (poza niewielkimi wyjątkami), nawet w środowisku mimo, że na nich spoczywa największa odpowiedzialność i presja za sukces lub ewentualna porażkę.


ABK tworząc Idea Awards, pierwszy polski konkurs reklamy od wielu lat próbuje to zmienić będąc jedynym nagradzającym reklamodawców, organizującym spotkania Klubu Dyrektorów Marketingu, administrując Idea Marketing - polski portal reklamy oraz wiele innych przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska reklamy od strony klientów.

 

MARKETING POWER POLAND to nowy koncept prezentacji osób pracujących w reklamie i marketingu we wszystkich jego aspektach, prezentujący osoby na wszystkich szczeblach i stanowiskach w firmach i instytucjach mających udział w tworzeniu i rozwoju polskiej reklamy i marketingu.

 

Idea Awards zaprasza do grona Jury wiodących przedstawicieli reklamy w Polsce, na ogół osoby zajmujące kluczowe stanowiska w firmach. MPP to inicjatywa która jest głównie podziękowaniem im za pracę włożoną w ocenę zgłoszonych reklam lecz również za ich pośrednictwem pragniemy wyróżnić inne osoby, często niewidoczne mające znaczny wkład w tworzenie polskiego świata reklamy.


Do tego grona zaliczamy: Brand Managerów, PRowców, osoby odpowiedzialne za merchandising, eventy i więcej.

 

MARKETING POWER POLAND począwszy od 2014 roku będzie wyszukiwał i wyróżniał tych, którzy naszym zdaniem na to zasługują. MPP jest częścią/kategorią konkursu Idea Awards do której będą zgłaszane kandydatury, poddawane ocenie internautów, wyłonimy kwartalnych zwycięzców, przechodzących do finału. Osoby które znajdą się na podium (Isze; IIgie i IIIcie miejsce) w poszczególnych kwartałach będą oceniane przez Jury konkursu Idea Awards otrzymując wyróżnienia MOST POWERFUL MARKETING POLAND w poszczególnych kategoriach podzielonych na produkty i usługi.

 

Kategorie MPP:

MOST POWERFUL MARKETING POLAND

  • Marketing Manager - osoby zajmujące kierownicze stanowiska w pionie marketingu w firmach 
  • Brand Manager - osoby prowadzące produkty/usługi, odpowiedzialne za ich rozwój
  • PR Manager - osoby kształtujące wizerunek produktu/firmy
  • Cyber Marketing - osoby odpowiedzialne na komunikację internetową/mobilną etc.
  • Event Manager - osoby wspierające działania marketingowe imprezami
  • Merchandising Manager - osoby odpowiedzialne za wsparcie w punktach sprzedaży
  • Marketing Poland - osoby decyzyjne w promocji Polski, instytucje i organizacje państwowe i pozarządowe